Käkkirurgi

Några av de vanligaste ingreppen inom käkkirurgi är utdragning av visdomständer och fästning av
tandimplantat. Käkkirurgi är en speciell gren inom tandvården och utförs bara utbildade käkkirurger.
Därför krävs en remiss från allmäntandvården för att få träffa en käkkirurg.

Mer om visdomständer

Visdomständerna växer oftast fram mellan 18–26 års ålder, dock saknar ungefär en fjärdedel av
befolkning en eller flera visdomständer. Vilket ofta kan vara en fördel då visdomständerna kan orsaka
en hel del problem i och med att de har lättare än andra tänder att drabbas av karies. Detta för att
tändernas placering längst bak i munnen kan göra det mycket svårt för oss att hålla dem rena. Deras
sena uppkomst kan även leda till platsbrist, något som tenderar att dels få både de vanliga tänderna och visdomständerna att växa snett, ibland växer de tillochmed bara ut halvvägs, som följd tenderar då tandköttet bli bakterie-infekterat (pericoronit).

Den som har besvär med visdomständer upplever ofta tandvärk, svullnad, feber, och svårigheter att
gapa. Märker du av dessa symptom bör du genast kontakta din tandläkare så att vi första hand kan hjälpa dig med att minska infektionen. Tanden avlägsnas först vid upprepade problem. Hur den avlägsnas, utdragning eller operation, baseras på tandens placering.

Dentalisterna i Liljeholmen

Dentalisterna är ett nytt alternativ till tandvård. Vi är en klinik med fokus på frihet. Det innebär att vår största strävan är att du ska känna dig bekväm med dina tänder och din munhälsa, vad som än händer. Vi hjälper dig att bevara och erhålla ett fint leende även när verkligheten planerat annat.

Vi har format en mottagning som utgår från hur vi människor vill få hjälp, vi har digitaliserat behandlingarna, så att du slipper ödsla tid, och vi har omdefinierat hur en tandläkarmottagning ska se ut, så att du känner dig som hemma från första kontakt till dess att din behandling är genomförd.

Är du i behov av en akuttid eller vill du av någon annan anledning få en tid snabbt?

Akut tandvård!

Vill du bli uppringd?

Fyll i dina uppgifter nedan så ringer vi upp dig under samma arbetsdag 👍

Kontakt uppgifter

Dentalisterna AB - 559014-3599