Rotfyllningar

Om pulpan blivit inflammerad av ett hål i en tand behandlas fallet oftast med en rotfyllning. Detta innebär att tandläkaren avlägsnar tandens inre vävnad och fyller rotkanalen.

Hål i tänderna uppstår oftast på grund av att karies fått pulpan infekterad eller inflammerad. Pulpan är
en bindväv inuti tanden innehållande många kärl, ju äldre vi blir desto skörare blir pulpan och desto
enklare kan den sjukna. För att hindra nya bakterier att tränga ned måste tandläkaren ta bort tandens
mjukvävnad för att sedan fylla igen rotkanalen.

Innan någon behandling sätter igång kommer din tandläkare att undersöka dina behov och ställa en
diagnos. Hur stor en rotfyllning blir baseras på problemets omfattning, dock kräver de flesta fall fler än
bara ett besök.

Det är sällan som du själv kan avgöra om du är i behov av en rotfyllningsbehandling därför är det ett gott exempel på varför rutinundersökningar hos tandläkaren är viktiga. Eftersom infektionen sitter
under lämnar den till en början inga synliga spår, bara smärta i form av tandvärk. Därför bör du uppsöka akuttandvård om du har ont i en tand.

Det är mycket vanligt ett smärtan kvarstår i tanden även efter behandlingen. Detta är däremot en ny
värk som kommer att gå över när ingreppet läkt, fram till dess kan det lindras med receptfria läkemedel.

Vad kostar en rotfyllning?

Precis som alla andra behandlingar baseras priset för en rotfyllning på patientens behov. Oftast landar
priset mellan 4 000 till 10 000 kr. Faktorer som påverkar är bland annat ingreppets omfattning och
patientens förutsättningar.

Dentalisterna i Liljeholmen

Dentalisterna är ett nytt alternativ till tandvård. Vi är en klinik med fokus på frihet. Det innebär att vår största strävan är att du ska känna dig bekväm med dina tänder och din munhälsa, vad som än händer. Vi hjälper dig att bevara och erhålla ett fint leende även när verkligheten planerat annat.

Vi har format en mottagning som utgår från hur vi människor vill få hjälp, vi har digitaliserat behandlingarna, så att du slipper ödsla tid, och vi har omdefinierat hur en tandläkarmottagning ska se ut, så att du känner dig som hemma från första kontakt till dess att din behandling är genomförd.

Är du i behov av en akuttid eller vill du av någon annan anledning få en tid snabbt?

Akut tandvård!

Vill du bli uppringd?

Fyll i dina uppgifter nedan så ringer vi upp dig under samma arbetsdag 👍

Kontakt uppgifter

Dentalisterna AB - 559014-3599